e-risinājumi

ĀTRI UN ĒRTI ATRODAMA INFORMĀCIJA PAR MŪSU SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM

Privātuma politika

Privātuma politika

·         Konfidencialitātes nosacījumi un to pielietojums

·         Šie konfidencialitātes nosacījumi attiecas uz pakalpojumiem, ko sniedz SIA e-risinājumi (reģ. Nr. 40003732235, juridiskā adrese: Mārupes iela 22, Riga, LV-1002, Latvija), kas tiek piedāvāti interneta vietnē www.e-r.lv. SIA E-risinājumi (“E-RISINĀJUMI”) datu kontrolieris saistībā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti) , turpmāk - GDPR, lai apstrādātu Lietotāja datus.

·         Privātuma politika ir saistoša visām personām, kas izmanto Vietni, neatkarīgi no tā, vai šī persona ir reģistrēta lietotājs šajā vietnē vai nē (turpmāk tekstā - "Lietotājs").

·         Privātuma politika sniedz lietotājiem informāciju par personas datu izmantošanu, vākšanu un izpaušanu.

·         E-RISINĀJUMI nedrīkst izpaust Lietotāja personas datus, izņemot gadījumus, kas aprakstīti konfidencialitātes politikā.

·         Lietotāja personisko informāciju izmanto, lai nodrošinātu un uzlabotu pakalpojumu.

·         Izmantojot Vietni, Lietotājs piekrīt informācijas vākšanai un izmantošanai saskaņā ar šo politiku, ja konfidencialitātes politikā nav noteikts citādi.

·         Ja Lietotājs izmanto Vietni vai veic jebkādas darbības, tad tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir iepazinies ar konfidencialitātes politikas noteikumiem, kas ir spēkā lietošanas brīdī, un piekrīt tos ievērot.

·         E-RISINĀJUMI patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt un / vai mainīt konfidencialitātes politiku. Privātuma politika stājas spēkā pēc tās publicēšanas vietnē.

·         Vietnes lietotājam ir pienākums sekot un iepazīties ar Konfidencialitātes politiku, kā arī ievērot to.

·         Apstrādes mērķi un juridiskais pamats, personas datu kategorijas

·         Lietotāju personas datus apstrādā šādiem mērķiem:

·         Tīmekļa vietnes un lietojumprogrammu statistikas analīze. Šajā nolūkā juridiskais pamats ir tieša lietotāja piekrišana.

·         Līguma izpilde starp Lietotāju un E-RISINĀJUMI. Šim nolūkam juridiskais pamats ir tāds, ka apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei, uz kuru datu subjekts ir līgumslēdzēja puse, vai veikt pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

·         E-RISINĀJUMI var apstrādāt personas datus, kas nav lietotājiem, tikai šeit minētajiem mērķiem. Lietotāji, kuri iesniedz personas, kas nav lietotāji, personas datus uzņemas visu atbildību par datu likumīgu iegūšanu un apstrādi.

·         Lietotāju, kas nav lietotāji, vārds, uzvārds, adrese un kontaktinformācija var tikt apstrādāti, lai lietotāja norādīto saturu piegādātu lietotājam, kas nav lietotājs;

·         Attēli, kas satur ne-lietotāju reprezentāciju vai līdzību, var tikt apstrādāti, lai izpildītu līgumu (saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem) starp Lietotāju un E-RISINĀJUMI.

·         Lietotājam var tikt lūgts sniegt informāciju, kuru var izmantot, lai sazinātos vai identificētu Lietotāju. Personas dati var ietvert, bet ne tikai, Lietotāja vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, vārdu, tālruņa numuru, vecumu, pasta adresi, informāciju par maksājumu.

·         E-RISINĀJUMI arī varētu vākt informāciju no Lietotāja, apmeklējot vietni. Šī informācija var ietvert, bet neaprobežojoties ar informāciju par:

·         Lietotāja datora interneta protokola ("IP") adrese;

·         Lietotāja pārlūka tips, pārlūka versija;

·         Lapas, kuras apmeklēja Lietotājs vietnē;

·         Laiks un datums, kad lietotājs apmeklēja vietni;

·         Vietnē pavadītais laiks.

·         Lai apkopotu, uzraudzītu un analizētu datus un citu informāciju, E-RISINĀJUMI var izmantot trešo personu pakalpojumus, piemēram, Google Analytics.

·         E-RISINĀJUMI var vākt, lietot un / vai apkopot informāciju, izmantojot sīkfailus. Sīkfaili ir faili ar mazu datu apjomu, kas var ietvert anonīmu unikālu identifikatoru. Sīkfaili tiek sūtīti lietotāja pārlūkprogrammā no vietnes un tiek glabāti Lietotāja datora cietajā diskā. Lietotājs var norādīt pārlūkprogrammai atteikties no visiem sīkfailiem vai norādīt, kad tiek sūtīts sīkfails. Tomēr, ja Lietotājs nepieņem sīkfailus, lietotājs, iespējams, nevarēs izmantot dažas Pakalpojuma daļas.

·         Personas dati un informācijas izpaušana

·         E-RISINĀJUMI var izpaust lietotāja personisko informāciju, kas saistīta ar pakalpojuma izmantošanu, tikai šādos gadījumos:

·         Pakalpojumu sniegšanas nolūkā E-RISINĀJUMI liek trešās puses pakalpojumu sniedzējam, kam nav atļauts izmantot un izpaust saņemto personisko informāciju citiem nolūkiem, nevis tiem, kas minēti šajā Privātuma politikā vai Noteikumos;

·         Šāds pienākums rodas no tiesību aktiem vai tiesībaizsardzības iestādēm;

·         Ja E-RISINĀJUMI ir iesaistīts apvienošanā, iegādē vai aktīvu pārdošanā.

·         Sakari un drošība, datu glabāšana

·         E-RISINĀJUMI var izmantot Lietotāja personisko informāciju, lai informētu Lietotāju par Pakalpojumu, biļetenu, mārketinga vai reklāmas materiālu maksājumiem un citu informāciju. Lietotājs var atteikties no jebkura vai visu no šiem paziņojumiem saņemšanas no E-RISINĀJUMI, izpildot saiti par abonēšanu vai norādījumus, kas sniegti jebkurā e-pastā, vai rakstot E-RISINĀJUMI, izmantojot e-pastu: info@er.lv .

·         Lietotāja informāciju, tostarp personīgo informāciju, var pārsūtīt uz datoriem un tos uzturēt uz datoriem, kas atrodas ārpus Lietotāja valsts, ja datu aizsardzības likumi var atšķirties no Lietotāja jurisdikcijā esošajiem noteikumiem.

·         Lietotāja personiskā informācija un citi dati, kas iegūti saistībā ar vietnes izmantošanu, tiek uzglabāti un apstrādāti, izmantojot E-RISINĀJUMI servera pakalpojumus Latvijā.

·         E-RISINĀJUMI apstrādās un glabās Lietotāju personas datus saskaņā ar apstrādes principu, līdz lietotājs atsauc piekrišanu vai līdz brīdim, kad līgums tiek izpildīts, un vēl vairāk, lai aizsargātu likumīgās intereses vai E-RISINĀJUMI par noilguma periodu saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem vai likumos noteikto laiku.

·         Tiesības un aizsardzības līdzekļi

·         Ja apstrāde ir balstīta uz Lietotāja piekrišanu, Lietotājam ir tiesības anulēt piekrišanu jebkurā laikā. 

·         Fiziskajai personai, kuras dati ir apstrādāti ar E-RISINĀJUMI (turpmāk - datu subjekts), ir tiesības pieprasīt šādas darbības: piekļuvi personas datiem, labojumus, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu. Datu subjekts var iebilst pret apstrādi un īstenot tiesības uz datu pārnesamību. Datu subjekts var iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijas uzraudzības iestādē.

·         Noteiktu personas datu sniegšana ir līgumiska prasība, un šādas datu neesamības dēļ rodas pakalpojuma ierobežojumi.

 

Lūdzu, sazinieties ar mūsu draudzīgo klientu atbalsta centru par visiem jautājumiem vai komentāriem: info@e-r.lv

ATRODIET MŪS GOOGLE KARTĒ